Barbara Borowicz

Jako solistka i kameralistka występowała na pięciu kontynentach, w wielu krajach, w prestiżowych salach koncertowych, takich jak Sydney Opera House czy Royal Concertgebouw. Jest laureatką ponad 20 nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Andrzeja Godka, gdzie obecnie pracuje na stanowisku asystenta. Edukację muzyczną kontynuowała też w klasie solowej Alessandro Carbonare w Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie. Ponadto pracuje z Suzanne Stephens – najlepszą odtwórczynią dzieł Karlheinza Stockhausena, doskonaląc interpretacje jego kompozycji. W 2017 roku otrzymała stopień doktora sztuki.