Fl:Ar-Art

Fl:Ar-Art jest wspólnym projektem flecistki Ani Karpowicz oraz harfistki i kompozytorki Zofii Dowgiałło, nakierowanym na wykonawstwo muzyki nowej, realizowanym od 2011 roku. Artystki łączy pasja do poszukiwania nowych technik instrumentalnych i nadawania odkrytym przez siebie brzmieniom artystycznego kształtu. Fl:Ar-Art ma w repertuarze utwory klasyków XX wieku (m.in. Toru Takemitsu, Kaija Saariaho). Projekt stał się także inspiracją do powstania nowych utworów na flet i harfę, między innymi kompozycji Macieja Jabłońskiego i Wojciecha Ziemowita Zycha.