Joanna Blejwas

Przedstawicielka polskich saksofonistów młodej generacji. W roku 2015 ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie dr Rafała Rachwała. Studiowała także na Akademii Muzycznej w Ljubljanie w międzynarodowej klasie doc Mihy Roginy. Od roku 2017 jest studentką studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. I .J. Paderewskiego w Poznaniu. Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych kursach mistrzowskich, konferencjach saksofonowych , kongresach, festiwalach oraz konkursach na których zdobyła liczne nagrody. Prowadzi działalność solową, jak również kameralną. Od roku 2017 jest koordynatorką białostockiej fundacji "Pro Musica” organizującej Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych „Finalis”, a także członkiem biura organizacji festiwalu AS Bled, poświęconego muzyce saksofonowej. Została również zaproszona do współpracy jako mentor SOS Junior Saxophone Orchestra, która skupia młodych saksofonistów ze Słowenii.