Wojciech Ziemowit Zych

(ur. 1976)

Studiował kompozycję w klasie Marka Stachowskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoje umiejętności doskonalił podczas studiów podyplomowych pod kierunkiem Petera-Jana Wagemansa w Konserwatorium w Rotterdamie (2001-2002). Uczestniczył także w kursach kompozytorskich, m.in. w Radziejowicach, Gdańsku, Buckow koło Berlina, Darmstadt. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymał wiele nagród na konkursach ogólnopolskich. Jego utwory były wykonywane na wielu festiwalach, m.in. podczas „Warszawskiej Jesieni”, „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich”, „Musica Polonica Nova” (Wrocław), „UltraSchall” (Berlin). Wojciech Ziemowit Zych pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kompozycji na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora sztuki, a w 2016 – doktora habilitowanego. Był członkiem Komisji Repertuarowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Flet i harfa to połączenie barw instrumentów z natury od siebie odległych, ale dobrze ze sobą brzmiących. Złożone, różnobarwne brzmienia fletu i harfy składają się na kontrast gęstej, sugestywnej i ekspresywnej  nieciągłości i chwiejnej, rozedrganej, migotliwej, ciągłości. Gra między nimi toczy się w naprzemiennych fazach. Taki jest w moim ujęciu obszar wspólny fletu i harfy. Flarea. Powstała na przełomie 2017 i 2018 roku dla Anny Karpowicz i Zofii Dowgiałło z inspiracji fantastycznymi poszukiwaniami brzmieniowymi obu artystek.

                                                                                              Wojciech Ziemowit Zych

fot.  Natalia Szułdrzyńska