Ewa Fabiańska-Jelińska

Ewa Fabiańska-Jelińska 

(ur.1989)

W 2013 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Zbigniewa Kozuba. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z kompozycji (2014) w uczelni Uniwersität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu pod kierunkiem prof. Reinharda Kargera. W roku 2016 uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki. Jest laureatką wielu stypendiów artystycznych i naukowych m.in. programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów kompozytorskich. Jej utwory wykonywane są na festiwalach w kraju („Warszawska Jesień”, „Poznańska Wiosna Muzyczna”) i za granicą (w Czechach, Niemczech, Luksemburgu, Irlandii, Estonii, Norwegii, Szwecji, Holandii, na Słowenii, Ukrainie, w USA i Korei Południowej). Ewa Fabiańska-Jelińska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, Związku kompozytorów polskich oraz adiunktem w Akademii muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.