Monika Kędziora

Monika Kędziora

(ur. 1971)

Kompozytorka, urodzona w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończyła z wyróżnieniem studia w zakresie kompozycji w klasie prof. Jana Astriaba w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1996), gdzie obecnie pracuje jako wykładowca na stanowisku profesora AM. W czasie studiów stypendystka Ministra Kultury i Sztuki (1995/96). Swoje wykształcenie uzupełniała podczas – organizowanych przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej –  Wakacyjnych Kursów dla Młodych Kompozytorów (Kazimierz Dolny, Białystok, Radziejowice), a także – dzięki stypendium Fundacji Kultury –  podczas studiów pod kierunkiem prof. Roberta HP Platza w Hogeschool Conservatorium Maastricht w Holandii (2000/2001). Laureatka nagród i wyróżnień. Jej utwory były wykonywane podczas festiwali muzycznych oraz koncertów w kraju i za granicą. Od roku 2008 jest prezesem poznańskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich. Obok działalności twórczej i pedagogicznej zajmuje się również – jako organizator koncertów oraz prelegent – popularyzacją muzyki współczesnej.