Janusz Stalmierski

(ur. 1959)


Studiował kompozycję w klasie prof. Andrzeja Koszewskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wespół z trzema muzykami utworzył w 1983 roku Pomorską Grupę Kompozytorów, mającą na celu propagowanie twórczości najmłodszej generacji kompozytorów polskich. Uczestniczył w Międzynarodowych Letnich Kursach Kompozytorskich w Rydzynie i Kazimierzu Dolnym (1982 – 1985); w Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt (1986); w Międzynarodowych Kursach Kompozytorskich w Borovetz (1987). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora i prowadzi klasę kompozycji w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od roku 2012 pełni funkcję Prorektora ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych w poznańskiej Akademii Muzycznej. Stalmierski jest laureatem konkursów kompozytorskich, m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu na Pieśń Chóralną a cappella im. St. Wiechowicza (1981 i 1984); Konkursu dla Młodych Kompozytorów ZKP (1983); Konkursu Kompozytorskiego im. K. Szymanowskiego (1992). Jest także laureatem nagród, m.in.: Wojewody Szczecińskiego „za osiągnięcia twórcze w dziedzinie muzyki”; nagrody Artystycznej Prezydenta Szczecina (1998). Jest autorem „Hejnału Szczecina" (1995). Trzon twórczości Stalmierskiego stanowi muzyka wokalno-instrumentalna. Muzyka ta powstawała z inspiracji poetyckich takich twórców jak Boecjusz, J. Donne, W. Blake, R. L. Stevenson, S. T. Coleridge, R. Browning, K. Kawafis, T. Hardy, R. Frost, E. Dickinson, R. Herrick. Zainteresowania kompozytora skupiają się również na muzyce wokalno-instrumentalnej. Stalmierski chętnie wypowiada się na płaszczyźnie muzyki koncertującej. Pisze także muzykę teatralną.